Finn og Værdierne

Finn levede sit liv på grundfæstede værdier. Han gav ofte udtryk for at åbenhed, interesse, tillid og kærlighed er vejen frem, og at vi sammen skal tage hånd om hinanden. Sammen skal vi gøre en indsats for de børn og unge, som føler sig uelskede. På den måde kan vi forhindre, at nogle mennesker bliver hadefulde.

Tre ting symboliserer Finn mere end meget andet: Kærlighed, dannelse og dialog.

Kærlighed

Finn levede sit liv med kærlighed som brændstof. God karma, positiv energi og omtanke for andre var Finns drive. Meget få mennesker havde så mange tætte venner som Finn, og han havde hjerterum som ingen anden. Han stillede op, når der var brug for det. Der var altid plads i Finns hjerte.

Dannelse

Finn vidste, hvad der var rigtigt og forkert og handlede instinktivt derefter. Hos Finn eksisterede der ingen hurtige løsninger eller halvhjertet indsats. Finn var fair, empatisk og altid nysgerrig på at lære og forstå mennesker, kulturer og religioner.

Dialog

Finn var et menneske, der lyttede, før han talte. Og lyttede før han dømte andre. Han anså dialog for at være det stærkeste og mest effektive virkemiddel. Finn levede sit liv efter at vise respekt over for alle. For når respekten forsvinder, forsvinder menneskeligheden.