FINN
NØRGAARD
FORENINGEN

Hvem er vi?

Finn Nørgaard Foreningen af 14. februar 2015 er en dansk forening, oprettet af pårørende og familiemedlemmer til Finn Nørgaard. I Finns ånd, er foreningens formål at fremme medmenneskelig forståelse og dialog. Se en film om os her.

Foreningen blev oprettet i 2015 kort efter Finns død. Finn var det ene af to ofre, der mistede livet ved terrorangrebene der fandt sted i København d. 14 – 15. februar 2015. Foreningen er oprettet for at videreføre Finns kamp for udsatte børn og unge.

Foreningens mission er “at fremme forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den der kostede Finn Nørgaard livet. Foreningen har et særligt fokus på udsatte børn og unge, samt mennesker med sociale udfordringer.

“Finn voksede selv op i et råt miljø, hvor mange i hans omgangskreds led hårde skæbner og endte som kriminelle. Han brugte meget af sit liv på at finde ud af, hvorfor nogle mennesker ikke får en plads i fællesskabet. Derfor samler vi penge ind til udsatte børn og unge.

–  Ole Mølgaard, bestyrelsesmedlem

Foreningen aktiverer pårørendes og civilsamfundets ressourcer i bekæmpelsen af terror samt er oplysende og netværksskabende.

Vi arbejder for, at læringen fra terrorangrebet i 2015 bliver forankret bredere i befolkningen sådan at tegn på radikalisering bliver opdaget tidligere – og der tidligere kan tages hånd om radikaliseringen.

Hvert år støtter foreningen initiativer som gør en forskel for udsatte børn og unge. Vi arbejder med dialog, dannelse og støtte. Klik nedenfor for at læse mere.

Støtter & samarbejder

Foreningen støttes af blandt andre Nordea-fonden, Erasmus +, Københavns Kommune, Roskilde Festival Fonden, Merkur Andelskasse, BUPL, Det Danske Filminstitut, Trygfonden, Maj Invest samt en række private donationer og organisationer.

Foreningen samarbejder med @lliancen, som består af flere initiativer, heriblandt Børns Vilkår,  Skolelederforeningen, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Trygfonden og Roskilde Festival Fonden.

Sekretariat & bestyrelse

Foreningens sekretariat består af frivillige og sekretariatsleder Pia Toftdal. I foreningens bestyrelse er: Torben Larsen (formand), Jesper Lynghus (næstformand), Ole Mølgaard, Lars Lundbye, Elisabeth Lüders, Annette Blegvad, Steen Thomsen og Mogens Nørgaard Knudsen (kasserer).