FINN
NØRGAARD
FORENINGEN

Hvem er vi?

Finn Nørgaard Foreningen blev grundlagt i 2015 af familie og venner til terrordræbte, Finn Nørgaard. Foreningens formål er at bidrage forebyggende til, at terror som den der skete i København i februar 2015, ikke gentager sig.

Foreningen blev oprettet kort efter Finns død. Finn var det ene af to ofre, der mistede livet ved terrorangrebene der fandt sted i København d. 14 – 15. februar 2015. Foreningen er oprettet for at videreføre Finns kamp for udsatte børn og unge.

Foreningens indgår i dialog på alle niveauer. Vi ønsker: “at fremme forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den der kostede Finn Nørgaard livet. Foreningen har et særligt fokus på udsatte børn og unge, samt mennesker med sociale udfordringer.

“Finn voksede selv op i et råt miljø, hvor mange i hans omgangskreds led hårde skæbner og endte som kriminelle. Han brugte meget af sit liv på at finde ud af, hvorfor nogle mennesker ikke får en plads i fællesskabet. Derfor samler vi penge ind til udsatte børn og unge.

–  Ole Mølgaard, bestyrelsesmedlem

Der er behov for at vi:

  1. Bringer pårørende fra stigmatisering og isolation til empowerment
  2. Vender perspektivet for at åbne verdener, som er berørt af ekstremisme, for at modvirke had
  3. Synliggør nye og effektive initiativer, personer og organisationer, der gør en forskel i bekæmpelsen af terror og skaber fælles netværk
  4. Oplyser befolkningen om terrorforebyggelse i praksis.

Hvert år støtter foreningen initiativer som gør en forskel for udsatte børn og unge. Vi arbejder med dialog, dannelse og støtte. Klik nedenfor for at læse mere.

Støtter & samarbejder

Foreningen støttes af blandt andre Nordea-fonden, Erasmus +, Københavns Kommune, Roskilde Festival Fonden, Merkur Andelskasse, BUPL, Det Danske Filminstitut, Trygfonden, Maj Invest samt en række private donationer og organisationer. I perioden 2022-24 modtager foreningen driftstøtte fra finansloven.

Foreningen aktiverer civilsamfundets ressourcer i bekæmpelsen af terror samt er oplysende og netværks-skabende. Vi arbejder for, at læren fra 2015 bliver forankret bredere i befolkningen sådan at tegn på radikalisering bliver opdaget tidligere – og der tidligere kan tages hånd om radikaliseringen.

Sekretariat & bestyrelse

Foreningens sekretariat består af frivillige og sekretariatsleder Pia Toftdal. I foreningens bestyrelse er: Torben Larsen (formand), Jesper Lynghus (næstformand), Ole Mølgaard, Lars Lundbye, Elisabeth Lüders, Annette Blegvad, Steen Thomsen og Mogens Nørgaard Knudsen (kasserer).